Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Monarchia habsburska (Austria) – państwo utworzone w 1278 r. nad górnym Dunajem na ziemiach Marchii Panońskiej i późniejszej Marchii Wschodniej; po­czątek dynastii rządzącej dał Rudolf Habsburg; w XVI w. przyłączone zostają Czechy, Morawy, Śląsk, a na przełomie XVII i XVIII wieku wschodnia część Wę­gier ze Słowacją, Chorwacją i Siedmiogrodem oraz posiadłości Habsburgów Hiszpań­skich – królestwo Sycylijskie, Neapolitańskie, Mediolańskie i południowe Nider­landy; na skutek rozbiorów Polski (1772 i  1795 r.) imperium Habsburgów zostało powiększone o Małopolskę i Ruś Czerwoną; w wyniku klęsk, jakie Austria poniosła w XIX w. w wojnach z Włochami, Francuzami i Prusami, monarchia Habsburgów przekształciła się w Austro-Węgry; po I wojnie światowej monarchia Habsburgów rozpadła się na szereg samo­dzielnych państw.