Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa – muzeum założone w 1875 r. ze składek społecznych, zajmujące się działalnością wydawniczą, edukacyjną, prowadzeniem badań naukowych z zakresu fizyki, chemii, geologii, gleboznawstwa; Muzeum Przemysłu i Rolnictwa odgrywało rolę ważnej placówki naukowej i uczelni w zaborze rosyjskim  od 1911 r. prowadziło kursy na poziomie uczelni wyższej.