Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej – muzeum utworzone w 1891 r. z inicjatywy polskich przedsiębiorców i działaczy społecznych, których celem było stworzenie szkoły rzemieślniczej w polskim językiem wykładowym;  ze względu na charakter placówki największy nacisk kładziono na działalność edukacyjną, a w dalszej kolejności opracowywano muzealia.