Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Naczelna Rada Ludowa (NRL) – władza najwyższa w Wielkopolsce wyłoniona 3 XII 1918 r. przez Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, w skład której wchodzili delegaci z wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego. Organem wykonawczym NRL był Komisariat. NRL pozostawała pod wpływami endecji i chadecji i uznawała Komitet Narodowy Polski w Paryżu za reprezentację całej Polski. Zabiegała o pokojowe przywrócenie ziem zaboru pruskiego Polsce. Choć była przeciwna walce zbrojnej, po wybuchu powstania wielkopolskiego objęła nad nim kierownictwo. Czołowi działacze to: Wojciech Korfanty, ksiądz Stanisław Adamski, Władysław Seyda i Adam Poszwiński.