Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Naczelny Komitet Narodowy/NKN – utworzony 16 VIII 1914 r. w Krakowie organ polityczny reprezentujący stronnictwa polityczne popierające rozwiązanie sprawy polskiej podczas I wojny światowej w oparciu o Austro-Węgry; na czele departamentu wojskowego NKN stał Władysław Sikorski; NKN podlegały Legiony Polskie; rozwiązał się 15 X 1917 r. po ustanowieniu Rady Regencyjnej.