Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Naczelny Polski Komitet Wojskowy – reprezentacja żołnierzy polskiego pochodzenia w wojsku rosyjskim utworzona po rewolucji lutowej na I Ogólnym Zjeździe Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie (8 czerwca-22 czerwca 1917) z inicjatywy działaczy związanych z endecją, którego zadaniem było organizowanie polskich formacji wojskowych w Rosji; z inicjatywy Naczpolu przystąpiono do tworzenia I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego; Naczelny Polski Komitet Wojskowy został rozwiązany 4 lutego 1918 r., a grupa jego byłych członków 4 II 1918 r. w Kijowie utworzyła Radę Naczelną Polskiej Siły Zbrojnej, która 4 III 1918 r. przekazała swoje kompetencje Radzie Regencyjnej.