Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) – konspiracyjna organizacja wojskowa, założona w 1939 r. z inicjatywy Stronnictwa Narodowego, uznająca zwierzchnictwo władz RP  na uchodźstwie; głównym celem NOW była walka o niepodległość kraju i budowa Katolickiego Państwa Narodu Polskiego; w 1942 w ramach akcji scaleniowej została wcielona do Armii Krajowej – liczyła wtedy ok. 106 tys. żołnierzy; część członków współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne; w 1944 r. usamodzielniła się i współtworzyła Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.