Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Narodowy Związek Chłopski/NZCh – organizacja chłopska utworzona w 1912 r. w Królestwie Polskim przez byłych działaczy Narodowej Demokracji; NZCh głosił hasła solidaryzmu społecznego, propagował rozwój spółdzielczości oraz kółek rolniczych, a w kwestii przyszłości Polski opowiadał się za rozwiązaniem proaustriackim; część jego działaczy utworzyła Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”.