Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Narodowy Związek Robotniczy – stronnictwo robotnicze utworzone w czerwcu 1905 r. w Królestwie Polskim przez Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne; podczas rewolucji 1905-1906 r. zwalczała ruchy rewolucyjne; w 1908 r. Narodowy Związek Robotniczy zerwał z endecją; opowiadał się za rozwiązaniem sprawy polskiej w oparciu o Austro-Węgry i w 1912 r. przystąpił do Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KTSSN); w 1920 r. połączyła się z Narodowym Stronnictwem Robotników, tworząc Narodową Partię Robotniczą (NPR).