Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

NEP - skrót od Nowaja ekonomiczeskaja polityka - Nowa Ekonomiczna Polityka - doktryna gospodarcza Rosji Radzieckiej i ZSRR w latach 1921–1929, wprowadzonej wobec narastającego oporu społecznego przeciwko polityce komunizmu wojennego; NEP był próbą powrotu do gospodarki rynkowej z zachowaniem monopolu własności państwowej w kluczowych dziedzinach przemysłu; w ramach NEP-u odstąpiono od obowiązkowych kontyngentów płodów rolnych i przywrócono system towarowo-pieniężny w obrocie między wsią a miastem, a w przemyśle wprowadzono system koncesji rządowych dla kapitału prywatnego i obcego; NEP przyczynił się do zrównoważenia rynku żywnościowego i poprawy zaopatrzenia w podstawowe produkty żywnościowe.