Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

NSDAP - skrót od Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) - partia utworzona w 1919 r. pod nazwą Niemiecka Partia Robotnicza (DAP), a przekształcona w NSDAP w 1920 r.; od 1921 r. na czele partii stał Adolf Hitler, który narzucił jej zasadę wodzostwa; kilka miesięcy po objęciu władzy przez Hitlera w I 1933 r. nastąpiła delegalizacja lub samorozwiązanie innych partii i NSDAP stała się jedyną legalnie działającą partią w Niemczech; charakteryzowała się hałaśliwą demagogią, rasizmem, szowinizmem, antydemokratyzmem i skrajnym antykomunizmem; w Niemczech zaprowadziła system terroru, który polegał na zlikwidowaniu wszelkiej opozycji, rozbudowie aparatu policyjnego i obozów koncentracyjnych, wprowadzeniu totalnej inwigilacji  i poddaniu ścisłej kontroli ze strony państwa wszystkich dziedzin życia; w polityce zagranicznej realizowała program podbojów, któremu towarzyszył zakrojony na wielką skalę terror wobec ludów podbitych - jej rasistowska polityka doprowadziła do zagłady Żydów; w procesie norymberskim NSDAP została uznana za organizację zbrodniczą.