Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN – potocznie Ozon) – prorządowa organizacja polityczna obozu sanacyjnego, utworzona 1 III 1937 r., mająca zastąpić rozwiązany wcześniej Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR). OZN dążył do skupienia społeczeństwa wokół armii i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, wzmocnienia obronności kraju oraz realizacji zasad ustrojowych ustanowionych w Konstytucji kwietniowej z 1935 r. OZN zorganizowany był w sposób hierarchiczny i obowiązywała w nim wojskowa organizacja i dyscyplina. Zwalczał ruch robotniczy, a dążył do współpracy z innymi ugrupowaniami prawicowymi – między innymi narodową demokracją. Na czele Ozonu stał płk. Adam Koc, a od 1938 r. gen. Stanisław Skwarczyński.