Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

odwilż posewastopolska – nazwa okresu w historii Rosji po jej klęsce w wojnie krymskiej z Imperium Osmańskim obejmującego lata 1860-1881, charakteryzującego się reformami wewnętrznymi, wprowadzanymi przez Aleksandra II Romanowa; do najważniejszych reform tego okresu należą: zniesienie poddaństwa chłopów (1861 r.), reforma administracyjna, polegająca na wprowadzeniu samorządów gubernianych i powiatowych, skrócenie służby wojskowej do 6 lat; reforma sądownictwa (np. niezawisłość sędziów, prawo do obrońcy, zakaz stosowania tortur), złagodzenie cenzury i ograniczenie policji politycznej; nazwa pochodzi od twierdzy Sewastopol, która stała się symbolem klęski.