Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

opricznina - system rządów wprowadzony w państwie moskiewskim przez Iwna IV Groźnego w celu złamania opozycji bojarskiej i umocnienia władzy absolutnej cara; w tym celu wyłączono z części terytorium państwa obszar zarządzany  bezpośrednio przez dwór monarszy i nazwano go opriczniną; zbrojnym wykonawcą realizacji tego planu był specjalnie utworzony korpus opriczników.