Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) – nacjonalistyczne i niepodległościowe stronnictwo ukraińskie utworzone w 1929 r.  w Wiedniu. Głosiła prawo narodu ukraińskiego do samostanowienia. Jako organizacja antypolska w II Rzeczpospolitej działała nielegalnie. Stosowała terrorystyczne metody walki – m.in. wielka akcja dywersyjno-sabotażowa na Zachodniej Ukrainie w (1930) oraz zabójstwa posła Tadeusza Hołówki (1931) ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego (1934).

W 1940 r. doszło do rozłamu na grupę Stepana Bandery i grupę Andrija Melnyka. Zwolennicy Bandery utworzyli w 1943 r. Ukraińską Powstańczą Armię, a Melnuk w 1943 r. utworzył dywizję SS Galizien-„Hałyczyna”