Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

pacta conventa - umowa o charakterze publiczno-prawnym, zawierana pomiędzy szlachtą a nowo wybranym królem, zawierająca osobiste zobowiązania nowo wybranego króla; pacta conventa układano na sejmie elekcyjnym, a wyrażenie na nie zgody przez kandydata do tronu było warunkiem elekcji; od wyboru Henryka Walezego w 1573 r. stosowano je wraz z artykułami na każdej elekcji.