Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Pakt Ribbentrop-Mołotow – pakt o nieagresji zawarty 23 VIII 1939 r. w Moskwie między III Rzeszą a ZSRR, podpisany przez niemieckiego ministrów spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Pakt zobowiązywał obie strony do nieagresji, a w przypadku konfliktu jednego z sygnatariuszy z państwem trzecim – do zachowania neutralności.

Pakt zawierał tajny protokół w którym III Rzesza i ZSRR dokonały podziału Europy Środkowej na strefy wpływów. W strefie Niemieckiej znalazły się Litwa i zachodnia część Polski. Strefa Radziecka objęła wschodnią część Polski – linia demarkacyjna między III Rzeszą a ZSRR została wyznaczona na linii Wisły, Bugu i Sanu – oraz Finlandia, Estonia, Łotwa i Besarabia. 28 IX 1939 r. dokonano korekty podziału – ZSRR miał przejąć przyznaną wcześniej Niemcom Litwę, a w zamian Niemcy otrzymali ziemie polskie do Bugu.