Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

państwa centralne – sojusz Niemiec, Austro-Węgier, Bułgarii i Turcji, które w czasie I wojny światowej wspólnie walczyły przeciwko państwom Ententy, który był kontynuacją utworzonego przed wojną Trójprzymierza (z wyjątkiem Włoch, które do wojny przystąpiły po stronie Ententy); nazwa pochodzi od ich centralnego położenia w Europie.