Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

państwo wielkomorawskie/Wielkie Morawy - państwo związku plemiennego Morawian, utworzone na terenie właściwych Moraw w IX w.; władzę sprawowała lokalna dynastia, której założycielem był książę Mojmir I, który w 831 r. przyjął chrzest; pod względem politycznym państwo wielkomorawskie było podporządkowane władcom państwa wschodniofrankońskiego i z tego tytułu było zobowiązane do płacenia trybutu; cesarz Ludwik Niemiec w 874 r. osadził na tronie morawskim księcia Świętopełka I, który rozwinął ekspansję na sąsiednie  terytoria - m.in. państwo Wiślan i Śląsk oraz doprowadził do ustanowienia metropolii morawskiej; w ostatnich latach IX w. nastąpił rozpad terytorium państwa morawskiego, które ostatecznie upadło pod naporem Węgrów.