Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Rada Pięciuset – izba niższa francuskiego parlamentu w okresie dyrektoriatu (1795-1799), składająca się z 500 osób, której 1/3 składu zmieniała się co rok; Rada Pięciuset posiadała wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej oraz prawo przedstawiania listy 50 kandydatów, z których Rada Starszych wybierała skład Dyrektoriatu; wybory miały charakter dwustopniowy – głosujący wybierali elektorów, a ci z kolei posłów; w wyborach mogli głosować mężczyźni po ukończeniu 21 roku życia, którzy opłacali podatek bezpośredni zgodny z cenzusem podatkowym.