Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Phare (skrót ang. od Poland-Hungary: Action for Restructuring of Economies. Polska-Węgry: Pomoc dla restrukturyzacji gospoda­rek) – najstarszy, trwający od 1989 roku, pro­gram bezzwrotnej pomocy finansowej Wspólnot Europejskich, początkowo adresowany tylko do Polski i Węgier, później do większości krajów Europy Środkowowschodniej; program udostępniał środki finansowe na wspieranie przemian rynko­wych i umacnianie systemu demokratycznego; stanowił podstawę strategii przygotowującej do członkostwa w Unii Europejskiej; do roku 2000 z Phare korzystało już 17 państw europejskich; Phare zostało zaniechane   w 2007 r. na rzecz nowego programu Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.