Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

piechota łanowa/piechota dymowa - piechota powoływana z dóbr ziemskich króla, szlachty i duchowieństwa oraz z miast - jeśli podstawą liczby dostarczanych rekrutów była powierzchnia ziemi, to nazywano ją piechotą łanową, a jeśli ilość domów mieszkalnych - piechotą dymową; zwykle powoływano jednego uzbrojonego i umundurowanego żołnierza z 15-20 łanów lub dymów.