Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

piechota wybraniecka - piechota utworzona przez Stefana Batorego w 1578 r. na wzór piechoty siedmiogrodzkiej; do służby powoływany był jeden chłop z każdych dwudziestu łanów dóbr królewskich; wybraniec nadal uprawiał własne gospodarstwo, ale był zwolniony od wszelkich danin i powinności, a zobowiązany do stawienia się na wyprawę wojenną we własnym mundurze koloru błękitnego i z własną bronią - rusznicą, szablą, siekierą oraz do udziału w ćwiczeniach, które miały się odbywać co kwartał; liczba wybrańców wahała się od 1000 do 2000.