Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

pierwsza wojna północna (1563-1570) - konflikt zbrojny trwający od roku 1563 do 1570, zwany również wojną siedmioletnią, który toczył się o podział Inflant oraz zdobycie hegemonii na Morzu Bałtyckim  (tzw. Dominium Maris Maltici); pomiędzy Danią a Szwecją oraz pomiędzy Polską a Szwecją i Rosją;  wybuch wojny poprzedziła sekularyzacja państwa zakonu kawalerów mieczowych przez Gotarda Kettlera, który złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi II Augustowi; po objęciu tronu szwedzkiego przez Jana III Wazę w 1569 r. nastąpiło odwrócenie przymierzy - Szwecja przystąpiła do sojuszu z Polską przeciw Moskwie, a Dania przeciwko Polsce; pierwsza wojna północna zakończyła się w 1570 r. - Dania i Szwecja podpisały pokój w Szczecinie, a Polska i Rosja rozejm w Moskwie.