Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

pierwszy pokój toruński - pokój zawarty 1 II 1411 r. między Polską i Litwą a Krzyżakami, kończący tzw. wielką wojnę z zakonem (1409-1411); na mocy pierwszego pokoju toruńskiego Krzyżacy rezygnowali ze Żmudzi na okres życia Władysława Jagiełły i Witolda, a ponadto Polska otrzymywała sporną ziemię dobrzyńską, natomiast w sprawie Drezdenka i Santoka miał się odbyć sąd polubowny; zakon zobowiązał się do wykupienia jeńców.