Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich/PRRiŻ – władza rewolucyjna utworzona podczas rewolucji lutowej 28 lutego 1917 r. w Piotrogrodzie; w kwietniu 1917 r. została przekształcona we Wszechrosyjską Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, która w okresie tzw. dwuwładzy po obaleniu caratu stanowiła drugi po Rządzie Tymczasowym ośrodek władzy w Rosji; siedzibą PRRiŻ był Pałac Taurydzki, a od 18 lipca 1917 r. – Instytut Smolny.