Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

plan Schlieffena – teoria militarna opracowana w 1905 r. przez niemieckiego szefa sztabu, gen. A von Schlieffena, przewidująca wojnę na dwa fronty – z Rosją i Francją; plan Schlieffena zakładał szybkie pokonanie Francji, a następnie przerzucenie wszystkich sił przeciw Rosji; Schlieffen zakładał, że zagrożenie ze strony Rosji w pierwszej fazie wojny nie będzie duże ze względu na jej problemy mobilizacyjne, spowodowane słabą siecią linii kolejowych; ten czas miał wystarczyć armii niemieckiej na pokonanie Francji; uderzenie na Francję miało zostać wykonane w formie strategicznego manewru okrążającego prawego skrzydła armii niemieckiej, wykonanego przez Belgię i Luksemburg, a następnie obejście Paryża od zachodu i strategiczne okrążanie armii francuskiej; plan Schlieffena stał się podstawią niemieckich planów strategicznych przed I wojną światową.