Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

pogłówne - w Polsce przedrozbiorowej podatek nakładany na wszystkich lub wybrane grupy mieszkańców, płacony „od głowy”; najwcześniej płacony był przez ludność żydowską; jako podatek nadzwyczajny generalny (powszechny) po raz pierwszy został wprowadzony w latach 1498-1520 w związku z zagrożeniem tureckim i krzyżackim i był płacony również przez szlachtę i duchowieństwo, a jego wysokość była uzależniona od pozycji społecznej i piastowanych urzędów; w XVII i XVIII w. pogłówne dla szlachty i duchowieństwa nazywano subsidium charitativum w celu podkreślenia jego dobrowolności.