Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

pokój augsburski - pokój zawarty w 1555 r. w Augsburgu między cesarzem Karolem V a protestanckimi książętami Rzeszy, kończący trwającą od 1552 r. drugą wojnę religijną; pokój augsburski potwierdzał polityczny i religijny podział Rzeszy Niemieckiej, zapewniał książętom Rzeszy niemal pełną samodzielność w swoich krajach, a w zakresie religii ustanawiał zasadę cuius regio, eius religio (czyj kraj, tego religia), które w praktyce oznaczała, że poddani musieli przyjąć wyznanie panującego.