Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

pokój karłowicki - pokój zawarty w 1699 r. pomiędzy Turcją a państwami Ligi Świętej z udziałem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kończący wojnę trwającą od 1683 r.; na mocy pokoju karłowickiego Rzeczpospolita odzyskała Podole z  Kamieńcem i zimie ukraińskie na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, Wenecja otrzymała Dalmację i Półwysep Peloponeski, a Austria prawie całe Węgry.