Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Polanie - plemię osiadłe w VIII-X w. nad Wartą; w X wieku skonsolidowali w drodze podboju wewnętrznego plemiona na ziemiach polskich i utworzyli organizację państwową wokół Gniezna, Poznania i Ostrowa Lednickiego, na czele której stała dynastia Piastów; ekspansja Polan w IX i X wieku objęła Kujawy, Mazowsze i zachodnią Wielkopolskę, a pod koniec X stulecia pozostałe ziemie między Bugiem a Odrą.