Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Polska Organizacja Wojskowa/POW – tajna organizacja wojskowa założona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w październiku 1914 r. w Warszawie, której głównym zadaniem miało być prowadzenie działalności wywiadowczo-dywersyjnej skierowaną przeciw Rosji; od 1917 r. prowadziła również przeciwko okupantom niemieckim i austriackim; w listopadzie 1918 r. członkowie POW uczestniczyli w przejmowaniu władzy w Galicji i  brali udział rozbrajaniu Niemców w Królestwie Polskim; POW stanowiła również siłę zbrojną rządu ludowego w Lublinie; w grudniu 1918 wcielona do Wojska Polskiego; w lutym 1918 r. została utworzona Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego; Komendantem Głównym POW był Józef Piłsudski, a po jego uwięzieniu od lipca 1917 r. – Edward Rydz-Śmigły.