Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna/PPS-Frakcja Rewolucyjna – partia polityczna, utworzona w listopadzie 1906 w wyniku rozłamu w PPS, do którego doszło podczas IX zjazdu PPS w Wiedniu; do PPS-Frakcji Rewolucyjnej przystąpili zwolennicy zbrojnej walki o niepodległość – m.in. Organizacja Bojowa PPS;  program PPS-Frakcji Rewolucyjnej zapowiadał walkę o niepodległą i zjednoczoną  Polskę z ustrojem republikańskim i demokratycznym; na skutek fali represji, która nastąpiła po upadku rewolucji 1905-07, władze PPS-Frakcji Rewolucyjnej przeniosły się do Galicji gdzie przystąpiły do organizowania Związku Walki Czynnej; w 1909 r. partia powróciła do nazwy PPS; głóni działacze to:: Józef Piłsudski i Tomasz Arciszewski, głównym organem prasowym był: „Robotnik”.