Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Polska Partia Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego/PPSD – partia polityczna założona w 1892 r. we Lwowie; od 1897 r. miała swoich przedstawicieli w parlamencie austriackim; PPSD łącząca w swoim programie hasła społeczne z narodowymi i na tej płaszczyźnie współpracowała z PPS, a następnie z PPS-Frakcją Rewolucyjną; weszła w skład Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych oraz Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie i popierała działania Legionów Polskich; w 1918 r. współtworzyła Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie; w 1919 r. połączyła się z PPS; do głównych działaczy zaliczamy: Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego.