Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)  nazwa państwa polskiego wprowadzona na mocy Konstytucji z 22 VII 1952 i obowiązująca w latach 1951-1989; Konstytucja z 22 VII 1952 r. ostatecznie ustalała ustrój Polski, wprowadzany w Polsce przez komunistów od 1944 r.; Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem niedemokratycznym, w którym gwarancję sprawowania władzy posiadała najpierw PPR, a następnie PZPR; W PRL obowiązywał sowiecki model uspołecznionej gospodarki centralnie zarządzanej; Polska Ludowa była państwem o ograniczonej suwerenności w skutek pozostawania w sferze wpływów ZSRS.