Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Polski Związek Ludowy – nielegalne stronnictwo chłopskie założone 13 XI 1904 r. w Królestwie Polskim; w programie Polskiego Związku Ludowego były: walka o autonomię dla Królestwa Polskiego, wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej, ubezpieczenia społeczne, rozwój oświaty i spółdzielczości wiejskiej oraz wprowadzenie zakazu służby wojskowej poza granicami Królestwa Polskiego; Polski Związek Ludowy został zlikwidowany przez władze carskie w połowie 1907 r.