Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

potop szwedzki/Druga Wojna Północna - wojna prowadzona w latach 1665-1660 przez Szwecję przeciwko Polsce, rozpoczęta przez Karola X Gustawa najazdem na Rzeczpospolitą; w 1656 r. Szwecja uzyskała wsparcie elektora brandenburskiego, który dążył do rozbioru Polski oraz księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, który najechał Rzeczpospolitą w 1657 r.; po stronie Polski opowiedział się cesarz Leopold I, w 1657 r. na mocy traktatów welawsko-bydgoskich na stronę polską przeszedł elektor brandenburski; po stronie polskiej do wojny włączyła się również Dania, ale poniosła klęskę i sama musiała korzystać z pomocy (m.in. wyprawa Stefana Czarnieckiego); wojnę zakończył pokój zawarty w 1660 r. w Oliwie, na mocy którego Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego, a Rzeczpospolita z Inflant z wyjątkiem ich południowo-wschodniej części.