Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

powstanie wielkopolskie 1848 – postanie narodowe przeciw Prusom, które wybuchło podczas Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim; poprzedziło je utworzenie Komitetu Narodowego oraz polskich oddziałów wojskowych pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego; Komitet Narodowy 11 kwietnia 1848 r. podpisał z władzami pruskimi ugodę w Jarosławcu; jednak Prusacy nie dotrzymali umowy i przystąpili do likwidacji oddziałów polskich, co przyczyniło się do wybuchu walk; powstańcy odnieśli zwycięstwo w bitwach pod Miłosławiem i Sokołowem; mimo to, wobec przygniatającej przewagi wojsk pruskich, powstanie zakończyło się kapitulacją 9 maja 1848 r.