Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

praca organiczna – ruch społeczny, mający na celu podźwignięcie oświaty, gospodarki i kultury materialnej i duchowej narodu polskiego pod zaborami; organicznicy głosili rezygnację z walki narodowowyzwoleńczej i zastąpienie jej działaniami na rzecz awansu cywilizacyjnego narodu polskiego; do czołowych organiczników zaliczamy Karola Marcinkowskiego i Gustawa Potworowskiego w Wielkopolsce, Andrzej Zamoyskiego w Królestwie Polskim i Leona Sapiehę w Galicji.