Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

prawo magdeburskie – średniowieczne prawo miejskie, przyznane Magdeburgowi w 1035 roku (spisane w roku 1188), stosowane w Polsce (do 1791 roku), w Czechach i na Litwie; miasta lokowane na tym prawie posiadały własne władze oraz przywileje ekonomiczne, np. prawo składu.