Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

prawo miejskie - normy prawne, regulujące funkcjonowanie miast i ich mieszkańców w średniowieczu i czasach nowożytnych; prawo miejskie kształtowało się od XI w. w zachodniej i południowej Europie, a później było stosowane w państwach Europy Środkowej i Europy Północnej; źródłem prawa miejskiego były przywileje nadawane mieszczaństwu przez władców, a później również wilkierze, czyli uchwały rady miejskiej.