Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Prawo o sejmikach – ustawa przyjęta przez Sejm Wielki 24 III 1791 r.; Prawo o sejmikach regulowało miejsce, czas i tryb obrad sejmików, prawo do udziału w sejmikach oraz prawo do pełnienia funkcji z wyboru – np. posła na sejm, deputata; kluczową nowością było pozbawienie prawa do udziału w sejmikach szlachty nieposesjonatów; Prawo o sejmikach zostało włączone do Konstytucji 3 maja.