Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

prawo rzymskie – zbiór przepisów obowiązujących w starożytnym Rzymie,  skodyfi kowanych w czasach Justyniana w VI wieku n.e.; prawo rzymskie wywarło istotny wpływ na prawodawstwo europejskie, w szczególności w Europie  Zachodniej i Środkowej.