Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

prawo składu/skład - przywilej nadawany miastom od XIII w., zobowiązujący przejeżdżających przez nie kupców do wystawienia przewożonych towarów na sprzedaż miejscowym kupcom; istniał skład częściowy, dotyczący tylko niektórych towarów, oraz skład całkowity, obejmujący wszystkie przewożone towary; prawo składu przyśpieszało rozwój gospodarczy uprzywilejowanego miasta, zapewniając mu kontrolę nad handlem tranzytowym i uprzywilejowaną pozycję na rynku lokalnym; prawo składu było ściśle powiązane z przymusem drogowym.