Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Proletariat II, Drugi Proletariat, Mały Proletariat  – polska partia socjalistyczna kontynuująca tradycje Wielkiego Proletariatu, założona przez Ludwika Kulczyckiego i Marcina Kasprzaka, działająca w Królestwie Polskim w latach 1888-1893; Drugi Proletariat w walce o prawa ekonomiczne robotników i autonomię Królestwa Polskiego stosował terror ekonomiczny i polityczny; jego przedstawiciele uczestniczyli w kongresie założycielskim II Międzynarodówki.