Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Protektorat Czech i Moraw - nazwa nadana przez hitlerowskie Niemcy części okupowanej przez nie od III 1939 r. Czechosłowacji; Protektorat Czech i Moraw otrzymał ograniczoną autonomię polityczną - pozostawiono prezydenta, rząd oraz szczątkową armię; w czasie wojny na jego terytorium Niemcy rozmieścili znaczną część swojego przemysłu zbrojeniowego; drugi z kolei protektor Reinhard Heydrich zmarł w wyniku ran odniesionych podczas zamachu na jego życie przeprowadzonego w V 1942 r. przez czeskich spadochroniarzy.