Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Prowincja Poznańska  – pruska państwa pruskiego utworzona w 1848 r. z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w skład której wchodziły dwie rejencje: Poznańska i Bydgoska; ze względu na wysoki poziom rolnictwa Prowincja Poznańska była żywnościowym i surowcowym zapleczem Prus; po I wojnie światowej większość prowincji została przyłączona do Polski – utworzono z niej województwo poznańskie.