Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

przywilej czerwiński - przywilej nadany szlachcie polskiej w 1422 r. przez króla Władysława II Jagiełłę na sejmie obozowym w Czerwińsku w zamian za udział szlachty w wojnie z zakonem krzyżackim; w przywileju czerwińskim Władysław II Jagiełło gwarantował szlachcie nienaruszalność dóbr ziemskich, które odtąd nie mogły być konfiskowane bez wyroku sądowego; przywilej czerwiński wprowadzał również zakaz łączenia starosty i sędziego (zasada incompatibilitas), uzależniał bicie monety przez króla od zgody rady królewskiej oraz wprowadzał obowiązek sądzenia według prawa pisanego.