Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

przywilej koszycki - przywilej nadany szlachcie polskiej w 1374 r. przez króla Ludwika Węgierskiego w Koszycach w zamian za uznanie praw do korony polskiej jednej z jego córek; w przywileju koszyckim król zwolnił szlachtę z poradlnego z wyjątkiem 2 groszy z łanu kmiecego, z obowiązku budowy i naprawy zamków oraz obowiązku utrzymania dworu królewskiego w czasie jego podróży po kraju, obiecywał wykupienie szlachcica i sołtysa z niewoli, wypłacenie wynagrodzenia za udział szlachty w wyprawach poza granice kraju oraz gwarantował, że urząd starosty będzie nadawany wyłącznie Polakom, a inne urzędy - szlachcie z danej ziemi.