Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Rada Komisarzy Ludowych – naczelny organ wykonawczy sowieckiej władzy państwowej na szczeblu centralnym; po raz pierwszy Rada Komisarzy Ludowych została wybrana 8 listopada 1917 r. przez II Ogólnorosyjski Zjazd Rad jako rząd robotniczo-chłopski Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.